Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám, 2015

Bảng giá dịch vụ

BẢNG GIÁ THAM KHẢO

KHÁM THAI – PHỤ KHOA………………………………………………. 100 000 Đ

KHÁM NỘI KHOA…………………………………………………………. 50 000 Đ

TƯ VẤN………………………………………………………………………80 000 Đ

SIÊU ÂM……………………………………………………………………100 000 Đ

SOI CỔ TỬ CUNG………………………………………………………… 200 000 Đ

CANH NOÃN (ĐIỀU TRỊ VÔ SINH)………………………………….. ..150 000 Đ

BẤM SINH THIẾT………………………………………………………… 400 000 Đ

MONITOR TIM THAI……………………………………………………… 250 000 Đ

XÉT NGHIỆM PAP’S (Ung thư cổ tử cung)………………………….. 220 000 Đ

PAP LIQUI-PREP…………………………………………………………. 340 000 Đ

XOẮN POLYP……………………………………………………………… 250 000 Đ

ĐẶT VÒNG………………………………………………………………… 450 000 Đ

CẤY QUE TRÁNH THAI……………………………………………….. 2 900 000 Đ

 

Read Full Post »